นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

กรรมการผู้จัดการ

1 บทความ

การศึกษา

เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนสมประสงค์ เป็นเวลา 1 ปี แล้วย้ายไปที่เซ็นคาเบรียลจนถึงประถมปีที่ 4

- จากนั้นจึงไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ (Preparatory School, Gadebridge, Westbook Hay, Hemel Hempstead.)

- หลังจากจบการศึกษาจาก Cheltenham College ได้รับปริญญาโทในด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจาก Dundee University, สก็อตแลนด์

ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

- เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2520 และได้มาร่วมงานกับบิดาที่ธนาคารไทยทนุ

- เริ่มงานในฝ่ายการธนาคารระหว่างประเทศ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่าย

- จากนั้นในปี 2536 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ จนถึงปี 2543

- รวมระยะเวลาในการทำงานที่ธนาคารไทยทนุมากกว่า 20 ปี

- ปี 2543 – 2545 บริหารธุรกิจส่วนตัว

- ปี 2545 ถึงปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์