ข่าวสาร ธอส.

ธอส. รับมอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

1 มิ.ย. 60

วันนี้ (วันที่ 31 มกราคม 2561) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้การสนับสนุน โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ ในกิจกรรม ปั่นปลูกป่า พร้อมกัน 24 จังหวัด เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2559 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตพลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา