ข่าวสาร ธอส.

ธอส. ส่งมอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬาให้ 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

30 พ.ค. 60

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารร่วมพิธีส่งมอบจักรยานจำนวน 400 คัน และอุปกรณ์กีฬา 15 ชุด ให้แก่นักเรียน 15 โรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองจิกและอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตาม“โครงการแบ่งปันน้ำใจ มอบจักรยานยืมเรียน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ ธอส. เพื่อช่วยให้เยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาดียิ่งขึ้น พร้อมกับเยียวยาจิตใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีพลอากาศเอก ภานุพงษ์ เสยยงคะ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง จ.ปัตตานี