ข่าวสาร ธอส.

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยปลูกสร้างอาคารภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน

31 พ.ค. 60

วันนี้ (วันที่ 9 ตุลาคม 2560) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยปลูกสร้างอาคาร ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยมี คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมในพิธีลงนาม ซึ่ง ธอส. จัดทำโครงการสินเชื่อดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันดำเนินการกำหนดหลักเกณฑเงื่อนไงและดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับโครงการสินเชื่อปลูกสร้าง ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้านของสมาคมธุรกิจสร้างบ้าน งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่