ข่าวสาร ธอส.

ธอส.ร่วมงานพบปะสังสรรค์ร่วมกับผู้บริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

31 พ.ค. 60

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ พร้อมด้วยคุณวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้แทนธนาคารร่วมงานพบปะสังสรรค์ร่วมกับผู้บริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ อาคารโนเบิล รีมิกซ์ สุขุมวิท