วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 17 ปีที่ 5

สารบัญ

 

บทความหลัก

8

การขยายตัวของสินเชื่อผ้อยู่อาศัยในปี 2531 - 2541 และกลยุทธ์กานแข่งขันด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2542

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

28

การทำธุรกรรมตลาดรองเงินกู้ที่อยู่อาศัยของไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

42

SMC ซื้อสินเชื่อจาก บง.ธนชาติ เพื่อบุกเบิกตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประเดิมเป็นรายแรก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
43

เลแมน บราเธอร์ส ออกหุ้นกู้มีหลักประกัน (STaRS) ครั้งแรกในประเทศไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
44

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

49

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรก ปี 2542 (มค. - มีค.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

84

ธอส. ปรับลดเงินงวดผ่อนชำระให้ลูกค้า (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2542)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
86

ธอส. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยเหลือประชาชน (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2542)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8