วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 7 ปีที่ 2

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

ตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน สรุปผลการสำรวจวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูนล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความพิเศษ

29

สรุปภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ บทความของหน่วยวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

ภาคผนวก

42

จำนวนประชากรทั่วประเทศ ปี 2533-2538 จำนวนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2533-2538

สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
 

DATA UPDATE

46

สรุปสถาการณ์ที่อยู่อาศัย 3 ไตรมาส ปี 2539

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

69

การเสนอโครงการที่อยู่อาศัย ให้ ธอส. รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวสำหรับผู้ซื้อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8