วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

สารบัญ

1

ธอส. จัดพิธลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

ธอส. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3

โครงการ “84 พรรษา 84 ถังน้ำใจ ถวายในหลวง”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

โครงการประกวดออกแบบ “บ้านพอดีกับ ธอส.”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

โครงการ ธอส. บ้านสุขยั่งยืน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
7

ธอส. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ตอน “เพลงของพระราชา”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
8

ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
10

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
14

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

นวัตกรรมธนาคารยุคดิจิทัล

16

ธอส. จัดเสวนาหัวข้อ “Fin Fin with FINTECH - นวัตกรรมธนาคารดิจิทัล” เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
21

ธอส. เปิดสาขาสมาร์ท : GH Bank Smart Branch

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ

24

มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
30

ธอส. ศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย และที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุของ Housing Development Board ประเทศสิงคโปร์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
38

ธอส. ขานรับนโยบายรัฐสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุพร้อมให้สาขาทั่วประเทศเป็นช่องทางรับสมัครและส่งเงินสะสมของสมาชิก กอช.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
42

สังคมสูงวัย สังคมแห่งโอกาส

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ผู้นำที่อยู่อาศัย

50

สัมภาษณ์พิเศษ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

56

เปิดตัวสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
60

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (Habitat III)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
69

การบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศจีน กรณีของธนาคารแห่งประเทศจีน

พัลลภ กฤตยานวัช
76

เตหะราน เมืองหลวงยุคใหม่ ประเทศอิหราน

พัลลภ กฤตยานวัช
88

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
97

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8