วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 84 ปีที่ 22

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

โครงการบ้านประชารัฐ

8

โครงการบ้านประชารัฐ (มติคณะรัฐมนตรี)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
10

โครงการบ้านประชารัฐ (ข่าวกระทรวงการคลัง)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
14

ธอส. ผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้าน เดินหน้า โครงการบ้านประชารัฐทันที เริ่ม 23 มี.ค.นี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
21

ธอส. เปิดตัว โครงการบ้านประชารัฐ วันแรก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
23

อนุมัติแลŒว ลูกค้าโครงการบ้านประชารัฐเฮ เพียง 5 วัน หลังเปิดรับคำขอกู้Œ ธอส. เริ่มทยอยเซ็นสัญญาแล้ว

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินทั่วประเทศ

25

การเปลี่ยนแปลง ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ ปี 2559 - 2562

กรมธนารักษณ์ กระทรวงการคลัง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
34

ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัย ในรอบ 30 ปี

ดร.โสภณ พรโชคชัย
45

มูลค่าที่ดินกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

ไพรัช มณฑาพันธุ์
 

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย

50

สถานการณ์ตลาดที่อยู‹อาศัย ในปี 2558 และแน้วโน้มปี 2559

อิสระ บุญยัง
58

ภาพรวมเศรษฐกิจ และแนวโน้Œมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ปี 2559

ดอน นาครทรรพ
 

ผู้นำที่อยู่อาศัย

67

ทิศทางตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2559

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ความเคลื่อนไหว ธอส.

74

ทิศทางตลาดบ้านมือสองปี 2559

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
78

งานสัมมนาใหญ่ประจำปี อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2016

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
80

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
82

สัมภาษณ์พิเศษ คุณณัฎฐนันท์ คุณาจิระกุล นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง

ณัฎฐนันท์(สุกี้) คุณาจิระกุล
88

เล่าเรื่องไปชม The Pinnacle@Duxton : อาคารชุดที่อยู่อาศัยภาครัฐสิงคโปร์ที่สูงที่สุดในโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
96

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงาน ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
101

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
108

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8