วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 81 ปีที่ 21

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บ้านประหยัดพลังงาน

8

พัฒนาการบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทย และแนวโน้มในอนาคต

19

การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED

ผศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
27

นโยบายด้านการใช้พลังงานภายในบ้านพักอาศัยของประเทศไทยและระดับสากล

ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ
34

บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2557

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
87

การปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

เมืองและธรรมชาติที่น่าสนใจในต่างประเทศ

94

Singapore’s Cloud Forest : the world’s tallest indoor waterfall ป่าเมฆแห่งสิงคโปร์ : สวนพฤกษาน้ำตกเนรมิตสูงสุดในโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
104

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8