วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 80 ปีที่ 21

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ประชากรผู้สูงอายุ

9

ประชากรไทยและประชากรโลกกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราโมทย์ ประสาทกุล
 

ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

17

การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
28

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น และชาวสแกนดิเนเวียในประเทศไทย

โนริโกะ โอชิ
40

แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

สุจิตรา จิระวาณิชย์กุล
48

UNIVERSAL DESIGN แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

ชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล
55

อสังหาริมทรัพย์ : ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ

ผอ.อรุณ ศิริจานุสรณ์
 

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยไทย

60

อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2015

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
64

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558

อิสระ บุญยัง
 

เมืองและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในต่างประเทศ

73

ความท้าทายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
80

ซีแอตเติล - สหรัฐอเมริกา เมืองศูนย์กลางการผลิตเครื่องบินโบอิ้งและต้นกำเนิดไมโครซอฟท์อันลื่อชื่อ

คุณ พัลลภ กฤตยานวัช
 

ธอส. มอบความสุขสู่สังคม

90

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
92

“ธอส. มอบรัก คืนสุขน้องๆ บ้านราชาวดี”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
95

“ธอส. สร้างบ้าน สานฝัน วันแห่งความรัก”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
98

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
107

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8