วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 79 ปีที่ 20

สารบัญ

0

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สุดยอดธนาคารแห่งปี 2557

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

อังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คว้ารางวัลสุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Banker of the Year 2014

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
8

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

100 ปี สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ระหว่างประเทศ IUHF

10

สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ 2457 – 2557 : มุมมองในรอบ 100 ปี

พัลลภ กฤตยานวัช
18

สาระวิชาการจากการเข้าร่วมประชุม 100th Anniversary of the International Union for Housing Finance ณ เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 11-12 กันยายน 2557

พัลลภ กฤตยานวัช
25

บทบาทของ RMBS หลังวิกฤติเศรษฐกิจ

บัณฑรโฉม แก้วสอาด
31

กฎระเบียบด้านสินเชื่อจำนองในสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา Mortgage Regulations

วสันต์ เทียนหอม
 

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย ในอดีตและอนาคต

35

ฟุกเกอราย : ชุมชนที่อย่อู าศัยเพื่อสังคมสงเคราะห์ ในเยอรมัน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
43

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย สำหรับปัจจุบันและอนาคต

ดร.สุธีวัน โล่ห์สุวรรณ ,
 

เมืองและสถาปัตยกรรม ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

52

มิวนิก : เมืองศิลปวัฒนธรรม และความมั่งคั่งทันสมัยของประเทศเยอรมนี

พัลลภ กฤตยานวัช
 

วิสัยทัศน์ผู้นำ ธอส.

65

สัมภาษณ์พิเศษ คุณเกริก วณิกกุล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วิสัยทัศน์การขับเคลื่อน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

61 ปี ธอส.

72

61 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงาน “แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.” GH BANK GIVE THANKS FOR YOU

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
75

ธอส. จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงาน

76

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.ชลบุรี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
77

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.พิษณุโลก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
78

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.ขอนแก่น

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
79

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.กระบี่

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
80

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.ประจวบคีรีขันธ์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
81

ธอส. จัดงานมอบรางวัล บริษัทประเมินราคาดีเด่น ประจำปี 2557

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
86

ธอส. ร่วมงานมหกรรมบ้าน และคอนโด ครั้งที่ 31

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
88

เสียงจากผู้นำวงการที่อยู่อาศัย 20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
92

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
100

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
105

ทำเนียบสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8