วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 78 ปีที่ 20

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยในรอบ 20 ปีและทิศทางปี 2558

8

ภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยในรอบ 20 ปี 2537 - 2556 สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2557 และทิศทางปี 2558

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
13

กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยปี 2557

พัลลภ กฤตยานวัช
19

แนวโน้มสินเชื่อภาคครัวเรือนและสินเชื่อที่อยู่อาศัย

สุรพล โอภาสเสถียร
 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

26

100 ปี สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ : International Union for Housing Finance IUHF

พัลลภ กฤตยานวัช
 

ทิศทางอาคารชุดไทย

30

สมาคมอาคารชุดไทยเปิดตัวนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารประจำปี 2557 - 2558

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
34

การสัมมนา ผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

เมืองและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในต่างประเทศ

41

ความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วิจิตต์ นิมิตรวานิช
52

ไฮเดลเบิร์ก : เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าพิศวงของเยอรมัน

พัลลภ กฤตยานวัช
64

การพัฒนาอาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าตามแนวระบบขนส่งมวลชนทางรางของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ลลิดา วงศ์นิรันดร์ ทีปะนาถ
 

ธอส. เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

69

ธอส. จัดกิจกรรมตลาดเชิงรุกทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
73

ธอส. ร่วมงานอภิมหกรรม บ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2014

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
75

ธอส. ร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 8 : Money Expo Rorat 2014

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
78

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
80

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงาน “แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
85

โครงการ 3 ประสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาหลักประกันของธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
94

กิจกรรม บวร จ.เชียงราย จ.ปทุมธานี สวนหลวง กทม.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
100

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
108

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
112

คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผู้บุกเบิกวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ กูรูแห่งวงการที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8