วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 77 ปีที่ 20

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

8

20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2538 - 2557 : วารสารวิชาการอันดับหนึ่งในวงการที่อยู่อาศัยไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
14

12 เอกลักษณ์ วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

พัลลภ กฤตยานวัช ,
19

นานาทัศนะ 20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการที่อยู่อาศัยไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ที่อยู่อาศัยและเมืองประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

23

เหลียวหลัง แลหน้า 20 ปี ที่อยู่อาศัยไทย

กุณฑลทิพย์ พาณิชภักดิ์
33

สถาปัตยกรรมแห่งโลกในอนาคต

รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
37

การออกแบบชุมชนเมืองในอนาคต : การท้าทายในศตวรรษที่ 21

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
45

แนวคิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อคน 3 รุ่น

อิสระ บุญยัง
51

การบริหารคุณภาพงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
 

วิสัยทัศน์ผู้นำวงการที่อยู่อาศัยไทย

60

สัมภาษณ์พิเศษคุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

เมืองและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในต่างประเทศ

65

ดูบรอฟนิก ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค มรดกโลก...ของโครเอเชีย

พัลลภ กฤตยานวัช
 

ธอส. เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

77

รายงานเรื่อง ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมของออสเตรีย

พัลลภ กฤตยานวัช
85

ธอส.ทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุกทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
90

ธอส.ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 14

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
93

ธอส. จัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคารครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
96

ธอส จัดกิจกรรม CSR “สร้างสุข เสริมบุญ หนุนการศึกษา ณ อยุธยากรุงเก่า”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
98

ธอส. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย จ.อุตรดิตถ์และแผ่นดินไหว จ.เชียงราย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
100

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
109

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8