วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 76 ปีที่ 20

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ตลาดที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2557

9

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2556 และแนวโน้ม

อิสระ บุญยัง
15

ภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2557

เมธี สุภาพงษ์
22

ทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557

อาคม เติมพิทยาไพสิทฐ
 

วิสัยทัศน์ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทย

26

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

กิจกรรมเด่นวงการที่อยู่อาศัย

35

3 สมาคมที่อยู่อาศัย จัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
37

ธอส. ร่วมออกบูธงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
38

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดงาน Home Builder Focus 2014

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

พิพิธภัณฑ์เงินตราธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

40

ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติในปี 2557 - 2560

กฤษดา รักษากุล
44

การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้า และตามแนวรถไฟความเร็วสูงของการเคหะ

กฤษดา รักษากุล
47

พิพิธภัณฑ์เงินตราธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประวัติศาสตร์เงินตราของญี่ปุ่น

พัลลภ กฤตยานวัช
 

ธอส.เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

57

ปอมเปอี : เมืองโรมันโบราณที่น่าทึ่งที่ถูกฝังกลบภายใต้เถ้าถ่านภูเขาไฟวิสุเวียส(มรดกโลกของยูเนสโก)

พัลลภ กฤตยานวัช
70

เล่าเรื่องไปชม สวามีนารายณ์ อักษรธรรม : คอมเพล็กซ์ทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และปัญญาญาณฮินดู ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
84

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การสร้างความทันสมัยให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
96

ธอส. มอบรัก สร้างสุข ในวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(คุณย่าโม)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
99

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
107

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8