วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 75 ปีที่ 19

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของไทยและญี่ปุ่น

8

ภาพรวมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

คุณอิทธิพงศ์ ตันมณี
14

แนวทางการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของไทย

คุณมณฑล สุดประเสริฐ
20

ประสบการณ์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น บทเรียนรู้ที่น่าพิจารณาสำหรับประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
29

การจัดรูปที่ดินเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

บุหงา โพธิ์พัฒนชัย
 

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย

36

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
42

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 29

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

44

60 ปี ธอส. คืนสุขสู่ชุมชน ฟื้นฟูโรงเรียน สร้างบ้าน สานบุญ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
46

มหกรรม 60 ปี ธอส. มีบ้านมีสุข

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
48

การจัดกิจกรรมของสาขา ธอส. ทั่วประเทศ เนื่องในวาระพิเศษ 60 ปี ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
50

นานาทัศนะหนังสือที่ระลึก 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
52

การประกวดภาพถ่าย โครงการ “บ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.”

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

วิสัยทัศน์ผู้นำ ธอส.

55

สัมภาษณ์พิเศษ ประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดการบริหารงานของ คุณประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

เมืองและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในต่างประเทศ

62

รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง การระดมเงินทุนโดยวิธีการออกตราสารหนี้ Pfandbrief ของธนาคาร Pbb Deutsche Pfandbriefbank ประเทศเยอรมนี

นาย พัลลภ กฤตยานวัช
67

กรุงลักเซมเบิร์ก : เมืองหลวงของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
84

ฟุกุโอกะ : มนต์เสน่ห์ของเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เอเซียของญี่ปุ่น

คุณ พัลลภ กฤตยานวัช
97

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
105

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8