วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 74 ปีที่ 19

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8

สารจากนายกรัฐมนตรี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
9

สารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
10

สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
11

สารจากปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
12

ผู้นำวงการที่อยู่อาศัยไทย แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส 60 ปี ธอส.

28

แนะนำหนังสือที่ระลึก 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
34

60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 60 เหตุการณ์แห่งความทรงจำ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

วิสัยทัศน์ผู้นำ ธอส.

38

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
41

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

จิตรกรรมฝาผนังชุดเทวกำเนิด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

44

สัมภาษณ์ ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

ปรีชา เถาทอง
46

ภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดเทวกำเนิด ณ โถงการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ปรีชา เถาทอง
 

ตลาดรับสร้างบ้านปี 2556 และแนวโน้ม

48

ธอส. จับมือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสินเชื่อปลูกสร้างอาคาร

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
49

โครงการสินเชื่อปลูกสร้างอาคารภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
53

รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
58

สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านปี 2556 และแนวโน้ม

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
62

สู่ทศวรรษมหกรรมรับสร้างบ้านแห่งปี Home Builder Expo 2013

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

66

รายงานการประชุม JOINT CONGRESS OF IUHF AND EFBS ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

พัลลภ กฤตยานวัช
76

สาระน่าสนใจทางวิชาการจากการประชุม JOINT CONGRESS OF IUHF AND EFBS ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

พัลลภ กฤตยานวัช
82

รายงานการศึกษาดูงานที่สมาคมการธนาคารแห่งอิตาลี The Italian Banking Association (Associazione Bancaria Italiana - ABI) ของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

พัลลภ กฤตยานวัช
88

เวียนนา : นครแห่งการดนตรี ศิลปะและสถาปัตยกรรมลือชื่อของโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
104

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8