วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 73 ปีที่ 19

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ ธอส.

8

คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

Jeddah Economic Forum 2013 - Saudi Arabia

14

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี Jeddah Economic Forum 2013 เรื่อง 8220Housing the Growing Population8221 ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

พัลลภ กฤตยานวัช
23

เล่าเรื่องไปเยือน เจดดาห์ : เมืองการค้าพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประตูสู่เมกกะและเมดินา สองเมืองศักดิ์สิทธิ์ แห่งโลกมุสลิม

พัลลภ กฤตยานวัช
40

ที่อยู่อาศัยในเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

พัลลภ กฤตยานวัช
48

เล่าเรื่องไปเยือนคฤหาสน์อังกาวี บ้านแสนสวยของสถาปนิกลือชื่อ แห่งเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

พัลลภ กฤตยานวัช
 

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยไทย

56

การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาส 4 ทศวรรษ การเคหะแห่งชาติ 8220กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ เมืองในประเทศไทย8221

สุชาดา ศิโรรังษี
64

สถานการณ์และแนวโน้มการระดมทุนในระบบตลาดการเงินไทย กับผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

สุชาติ ธนฐิติพันธ์
74

ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในภาคอีสาน

สมบูรณ์ คูวัฒนสุชาติ
 

การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ

80

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
85

รายงานการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ International Conference on Housing : An Engine for Inclusive Growth ณ กรุงนิวเดลี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
88

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
96

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

น่ารู้เกี่ยวกับ ธอส.

105

ธอส. จัดประมูลทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
107

ธอส. จัดปฐมนิเทศบริษัทประเมินรอบสัญญาฯ ปี 2556 - 2559

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
109

ชำระเงินงวดอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8