วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 72 ปีที่ 19

สารบัญ

1

นโยบายของภาครัฐกับธุรกิอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ.2556

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

แนะนำกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
8

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
10

ความร่วมมือระหว่าง APMCHUD และ APUHF เพื่อการพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
15

สรุปสาระการประชุมผู้นำระดับรัฐมนตรีด้านการพัฒนา ที่อยู่อาศัยและเมืองแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
20

การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศจอร์แดน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
28

เล่าเรื่องไปเยือนจอร์แดน มหัศจรรย์สถาปัตยกรรมเมืองโบราณ ภูมิทัศน์ทะเลทราย และทะเลตาย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
42

เพตรา : เมืองหินลับแลโบราณที่น่าทึ่งแห่งจอร์แดน มรดกโลก ขององค์การยูเนสโกและหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
62

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
68

นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับแรงงานข้ามชาติ : การเตรียมพร้อม ของไทยเมื่อปิดเสรีทางการค้า AEC

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
76

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
80

ตลาดที่อยู่อาศัย และตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
86

การออกแบบที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
98

บ้านประหยัดพลังงานแห่งอนาคต : ทบทวนวิถึธรรมชาติจากอดีต

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
104

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8