วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 71 ปีที่ 18

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การประชุมประจำปีของ IMF-World Bank Group

8

รายงานสาระน่ารู้จากการไปประชุมใหญ่ประจำปี ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
21

สรุปสาระสำคัญในถ้อยแถลงของผู้นำสูงสุดในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
31

เล่าเรื่องไปเยือนกรุงโตเกียว : อภิมหานครอันดับหนึ่งของโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
47

ตึกระฟ้าและอาคารสถาปัตยกรรมน่าสนใจในโตเกียว

พัลลภ กฤตยานวัช
56

อุทยานและสวนภูมิทัศน์ที่น่าสนใจในโตเกียว

พัลลภ กฤตยานวัช
 

สถานการณ์และแนวโน้มตลาดบ้านมือสองไทย

68

การประมูลขาย NPA และการใช้สินเชื่อของ ธอส.

ศิวะ จงเจริญ
71

สถานการณ์การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกรมบังคับคดีปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
76

การขายทรัพย์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.)

กฤษณ์ เสสะเวช
80

การซื้อขายบ้านมือสองของระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย

วรเดช ศิวเตชานนท์
91

การพัฒนาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุลDr.
 

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2556

98

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556

จุมพล ประวิทย์ธนา
104

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8