วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 70 ปีที่ 18

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
7

ทัศนะจากบุคคลในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย 18 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

เศรษฐกิจไทย ในภาวะวิกฤติหนี้ยุโรป 2012

10

ปาฐกถา เรื่อง GDP ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
16

วิกฤติหนี้ยุโรป:ความเป็นมาสถานการณ์และแนวโน้มผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

26

ประเทศไทยกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015

ผอ.วินิจฉัย แจ่มแจ้ง
32

ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015

ประยูร ดำรงชิตานนท์
36

AEC กับการปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
40

ธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐาน เพื่อการแข่งขันเวที AEC ปี 2015

ธีรศักดิ์ บุญวาสนา
 

ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัย

49

การเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศปี 2555

ดร.ปริศ ชัยสูตร
55

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินและที่อยู่อาศัย พ.ศ.2528-2555 กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
 

ดูงานและสัมมนาระหว่างประเทศ

62

คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร ธอส. ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
64

สาระน่ารู้เรื่องที่อยู่อาศัยจากงานสัมมนา 3rd Annual Affordable Housing Project

พัลลภ กฤตยานวัช
 

ธรรมชาติศึกษา

70

ธอส. ร่วมงาน รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
72

ลูกค้า ธอส. แห่กู้ซอฟต์โลนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมล้นหลาม ยอดเต็ม 2 หมื่นล้านบาทภายในวันเดียว

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
76

เล่าเรื่องไปเยือนธรรมชาติที่น่าทึ่ง วนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย:มรดกโลกทางธรรมชาติของจีน

พัลลภ กฤตยานวัช
88

กัวลาลัมเปอร์:เมืองหลวงทันสมัยของมาเลเซีย

พัลลภ กฤตยานวัช
103

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8