วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 69 ปีที่ 18

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

18 ปี พัฒนาการวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2538-2555

7

18 ปี พัฒนาการวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2538-2555

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
12

นานาท้ศนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำวงการที่อยู่อาศัยไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2555

16

กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยปี 2555 และแนวโน้ม

พัลลภ กฤตยานวัช
23

กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ปี 2555

ฝ่ายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ ธอส.
26

แนวทางการลงทุนและบริหารกิจการอพาร์ทเม้นท์สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

พัลลภ กฤตยานวัช
33

เครดิตบูโร อยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงิน

สุรพล โอภาสเสถียร
 

กลยุทธ์การตลาดที่อยู่อาศัยปี 2555

38

กลยุทธ์การขายและการตลาดที่อยู่อาศัยปี 2555 และแนวโน้ม

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
41

กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2554-2555

ธีระศักดิ์ บุญวาสนา
 

การบริหารโครงการที่อยู่อาศัย

48

การบริหารงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร

ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
54

การปรับโครงการหลังเหตุการณ์น้ำท่วม กรณีศึกษาโครงการเพอร์เฟค พาร์ค พระราม5-บางใหญ่

ธนพล สุริวรรณ์
 

Cities and International

63

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านหญิงคนแรก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
67

เล่าเรื่อง CEO Nature Trip สามสมาคมที่อยู่อาศัยจับมือกรมอุทยานแห่งชาติเยือนน้ำตกทีลอซู ล่องแก่ง เดินไพร ในผืนป่าตะวันตกของไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
78

เล่าเรื่องไปศึกษาธรรมชาติของน้ำตกป่าหวาย สองร้อยชั้นหนึ่งพันลีลา แห่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

พัลลภ กฤตยานวัช
90

เล่าเรื่องไปนมัสการพุทธคยา : แดนตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พัลลภ กฤตยานวัช
106

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8