วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 67 ปีที่ 17

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

มหาอุทกภัยของโลกและไทย

7

มหาอุทกภัยของโลกในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากตำนาน ประวัติศาสตร์ และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์

พัลลภ กฤตยานวัช
24

ย้อนรอยน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศและแนวโน้มในอนาคต

วิชิต ว่อง
 

แนวคิดและบทเรียนหลังมหาอุทกภัยของไทยปี 2554

32

มหาอุทกภัยสร้างจิตสำนึกใหม่

ศ.นพ.ประเวศ วะสี
35

จากแหลมทองของไทยถึงปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพฯ เคยเป็นทะเลมาก่อน

ศ.ระพี สาคริก
39

บูรณาการหน่วยงานรัฐ คือหัวใจของการแก้ปัญหา

สมิทธ ธรรมสโรช
40

แนวคิดการบริหารจัดการน้ำ

ปราโมทย์ ไม้กลัด
42

ต้องอยู่กับน้ำให้เป็น

ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
46

ที่อยู่คน ที่อยู่ป่า ทางเดินน้ำ และที่ทำกิน...ผังเมืองไทย

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
49

ลงทุน 2 แสนล้าน ฟื้นแผนบริหาร 25 ลุ่มน้ำ แก้วิกฤตน้ำระยะยาว

จตุพร บุรุษพัฒน์
 

สัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

53

สัมภาษณ์พิเศษ คุณดำรง พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจัดทำแพไม้ไผ่และการให้บริการเต็นท์ที่พักในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554

ดำรงค์ พิเดช
 

บทบาท ธอส. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554

62

บทบาท ธอส. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2554

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
65

เล่าเรื่องติดตาม คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธอส. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

Cities and International Real Estate

72

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

อิสระ บุญยัง
79

สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านใน กทม. และปริมณฑลปี 2554 และแนวโน้ม

วิบูล จันทรดิลกรัตน์
87

สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศปี 2554 และแนวโน้ม

สิทธิพร สุวรรณสุต
92

นิติบุคคลบ้านจัดสรร กับภารกิจ...หลังน้ำลด

พิสิฐ ชูประสิทธิ์
95

สัมภาษณ์พิเศษ คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธอส. เรื่อง สถานการณ์และทิศทางใหม่ของสหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
99

บรัสเซลส์ : เมืองหลวงของเบลเยียมและศูนย์กลางของสหภาพยุโยป

พัลลภ กฤตยานวัช
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8