วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 66 ปีที่ 17

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยและย่านชุมชนของไทยและต่างประเทศ

7

การอนุรักษ์เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นไทย

รศ.ดร.วีระ อินพันทัง
13

การอนุรักษ์ชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม : ท่าฉลอม สมุทรสาคร

ผศ.ดร.ดุษฎี ทายตะคุ
21

การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย : ศาสนสถาน

อ.วนิดา พึ่งสุนทร
28

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย

ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
36

เล่าเรื่องไปเยือนเฟิ่งหวง : เมืองโบราณแห่งหูหนานที่มีการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ธำรง ปัญญาสกุลวงศ์
 

การอนุรักษ์บ้านเด่นของไทยและต่างประเทศ

45

เล่าเรื่องไปเยือนบ้านจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ที่เมานต์เวอร์นอน เมืองอเลกซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย

พัลลภ กฤตยานวัช
53

เยี่ยมชมบ้านอดีตนายกรัฐมนตรีไทย เรือนไทย ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่ซอยสวนพลู

สมบัติ ภู่กาญจน์
 

APUHF Workshop on Housing Finance, Mongolia

59

รายงานการประชุมระหว่างประเทศ Workshop on Housing Finance ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

นายสุรชัย แฝงจันดาMr.
64

สินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศมองโกเลีย

นายสุรชัย แฝงจันดาMr.
68

ที่อยู่อาศัยในประเทศมองโกเลีย พ.ศ. 2554

พัลลภ กฤตยานวัช
76

ภูมิทัศน์ธรรมชาติและการอยู่อาศัยของชาวชนบทมองโกล

พัลลภ กฤตยานวัช
 

Fifth Asia - Pacific Urban Forum 2011 - UN ESCAP, BANGKOK

90

บทบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการส่งสัญญาณเตือนภัยฟองสบู่ที่อยู่อาศัย

พัลลภ กฤตยานวัช
95

การบรรเทาปัญหาฟองสบู่ที่อยู่อาศัยในอนาคต : ประสบการณ์จากฮ่องกง

 

Cities and International Real Estate

98

เล่าเรื่องไปเยือนมองโกเลีย ดินแดนแห่งวีรบุรุษเจงกิสข่าน มหาอำนาจของโลกในศตวรรษที่ 13-14

พัลลภ กฤตยานวัช
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8