วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 64 ปีที่ 17

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
7

ปาฐกถาพิเศษ คุุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง เรื่อง นโยบายของภาครัฐกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ.2554

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
12

สัมภาษณ์พิเศษ คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

อาคารสูงใหญ่และตึกระฟ้าของโลก

18

อาคารสูงใหญ่และตึกระฟ้าของโลก : กำเนิด วิวัฒนาการ และแนวโน้ม

พัลลภ กฤตยานวัช
37

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูงพิเศษ

ดร.ปิยวัชร ชัยเสรี
41

อาคารระฟ้าในอนาคต : มโนทัศน์และบทบาทต่อโลกแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
47

สถาปัััตยกรรมระฟ้าเชิงสัญลักษณ์

ชุติมา ขจรณรงค์วณิช
 

อาคารสูงในประเทศไทย

54

สัมภาษณ์พิเศษ คุณพันธ์เลิศ ใบหยก ผู้สร้างตำนานอาคารใบหยกทาวเวอร์ 1 และ 2 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในประเทศไทย

พันธ์เลิศ ใบหยก
60

ประสบการณ์การบิรหารโครงการกับการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย

ประสงค์ ธาราไชย
63

แนวทางในการบริหารจัดการอาคารสูงยุคใหม่

พิภพ วงศ์เชิดขวัญ
 

อาคารชุดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

68

รูปแบบอาคารชุดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

ประทีป ตั้งมติธรรม
73

สถานการณ์์์ธุรกิจคอนโดมิเนียมในปี 2553 และแนวโน้มปี 2554

ธำรง ปัญญาสกุลวงศ์
77

คอนโดแนวรถไฟฟ้า ตอบได้ทุกโจทย์ชีวิตคนเมือง

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
81

การพัฒนาอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

สุชาติ ศิริโยธิพันธุ์
 

สินเชื่อ ธอส.

88

การปล่อยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าของ ธอส.

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ ธอส.
 

Cities and International Real Estate

90

อภิมหานครเดลี : เมืองผสมผสานแห่งนครหลวงโบราณและความทันสมัยของอินเดีย

พัลลภ กฤตยานวัช
104

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
109

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8