วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 63 ปีที่ 16

สารบัญ

1

แนะนำกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

World Expo 2010 : Better City, Better Life

6

World Expo งานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

วิชิต ว่อง
12

ศาลาเด่นในงานมหกรรมโลก ปี 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณัทธา วีระวนิชย์พัฒนา
17

ประสบการณ์ไปชมศาลาจีน ในงานมหกรรมโลก ปี 2010 ที่มหานครเซี่ยงไฮ้

พัลลภ กฤตยานวัช
25

ศาลาไทยในงานมหกรรมโลกที่เซี่ยงไฮ้ ปี 2553

พนิตา กำภู ณ อยุธยา
29

สถาปััตยกรรมน่าทึ่งในงาน World Expo 2010

ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
 

Forums World Expo 2010 : Better City, Better Life

33

สรุุปสาระสำคัญ ฟอรัมวิชาการ เมืองดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2010

พัลลภ กฤตยานวัช
39

รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมโลก 2010 ฟอรัมที่ 6 เรื่อง เมืองที่มีสมานภาพกับชีวิตที่น่าอยู่อาศัย ณ เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พัลลภ กฤตยานวัช
44

แถลงการณ์เซี่ยงไฮ้ในงานมหกรรมโลก 2010

พัลลภ กฤตยานวัช
48

ปาฐกถาปิดงาน World Expo 2010 Shanghai โดย ฯพณฯ เหวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน

พัลลภ กฤตยานวัช
 

World Expo 2010 UN-HABITAT Forum : Better Cities, Better Economies

54

เมืองดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น โดย Dr. Xing Quan Zhang

Xing Quan Zhang, PhD
58

ปาฐกถาเรื่อง บทบาทของเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย โดย พัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธอส.

วรางคณา ศรัทธาวรสิทธิ์
66

การเปลี่ยนแปลงของประชากรชนบท เมือง มหานคร และอภิมหานครของโลกในช่วงปี 1950 - 2050 จากรายงานล่าสุดขององค์กรสหประชาชาติ ปี 2010

พัลลภ กฤตยานวัช
 

การผังเมืองและการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอภิมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

73

เล่าเรื่องไปชมศูนย์นิทรรศการผังเมืองแห่งอภิมหานครเซี่ยงไฮ้

พัลลภ กฤตยานวัช
79

เมืองแห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ดร.ธนภณ พันธเสน, PhD ,
85

เจาะลึกตลาดที่อยู่อาศัยเซี่ยงไฮ้

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
 

Cities ad International Real Estate

91

สถานการณ์์ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 253 และแนวโน้ม

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
97

หางโจว : สวรรค์บนพื้นพิภพ เมืองลือชื่อด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน

พัลลภ กฤตยานวัช
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8