วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 62 ปีที่ 16

สารบัญ

1

สินเชื่อที่อยู่อาศัยโลก สินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การประชุมระดับโลกด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย

6

รายงานพิเศษ การประชุมระดับโลกด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 4 สินเชื่อที่อยู่อาศัยโลก ภายหลังวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจ

พัลลภ กฤตยานวัช
13

สรุปสาระสำคัญการปาฐกถานำเรื่อง ระบบการเงินที่อยู่อาศัยภายหลังวิกฤติ

Loic Chiquier
16

ปาฐกถาเรื่อง กรณีตัวอย่างหอสังเกตการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
23

ปาฐกถาพิเศษ David H.Stevens ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกา

วรางคณา ศรัทธาวรสิทธิ์
 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย

28

นโยบายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
32

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยปี 2553

พัลลภ กฤตยานวัช
38

การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ในรอบ 20 ปี

นายสุรชัย แฝงจันดาMr.
 

ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

43

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เสฏฐ์ญา ภัคกระนก
 

การประชุม The 16th AVA Congress

49

ปาฐกถาพิเศษ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
 

ผู้ทรงคุณวุฒิวงการที่อยู่อาศัยไทย

51

แนวความคิดในการสร้างถนนกับพื้นที่อนุรักษ์

สุวิทย์ รัตนมณี
54

แนวคิดการวางแผนพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก

ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
60

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อุทยานวิถี ถนนทิวทัศน์สวยสู่อุทยานแห่งชาติของไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
65

สถาปัตยกรรมอาคารพักแรมในอุทยานแห่งชาติ กรณีการออกแบบอาคารพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงที่สุด 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา

พัลลภ กฤตยานวัช
71

โครงการ บ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
73

16 ปี วารสาร ธอส. ก้าวสู่ยุคออนไลน์เต็มรูปแบบ

นิติ วิเศษประสิทธิ์
76

วอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงศูนย์กลางอำนาจของสหรัฐฯ และของโลก ต้นแบบการวางผังเมืองหลวง การออกแบบอาคารและงานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ

พัลลภ กฤตยานวัช
92

ดูงานโครงการที่อยู่อาศัยในมหานครเซี่ยงไฮ้ เจ้าภาพมหกรรมยิ่งใหญ่ระดับโลก World EXPO 2010

วิชิต ว่อง
101

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร กีรตยาจารย์ ผู้ให้กำเนิดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มธ.

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
103

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล นักบริหารการเงินการธนาคาร ผู้นำวงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
106

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8