วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 56 ปีที่ 15

สารบัญ

1

เศรษฐกิจไทย - ที่อยู่อาศัยไทย ในมรสุมวิกฤติเศรษฐกิจโลก : Global Economic Crissis 2009

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

Global Economy - มองเศรษฐกิจโลก อดีต ปัจจุบัน อนาคต

6

มหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 1929 - 1939 : บทเรียนจากประวัติศาสตร์

พัลลภ กฤตยานวัช
19

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2552 (World Economic Outlook 2009)

พัลลภ กฤตยานวัช
25

จากซับไพร์มสู่วิกฤติการเงินและวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 2009

หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
34

มาตราการรับมือและกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจโลกของจีน วิสัยทัศน์ของ นายเหวิน เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.สุนทร ชัยยินดีภูมิ ,
38

วิกฤติการเงินสหรัฐฯ กับเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก

รศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง
 

US Housing and Economic Reform : การปฎิรูปที่อยู่อาศัยและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

44

แนวความคิดที่แตกต่างในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจถดถอย : ของประธานาธิบดี เรแกน แห่งพรรคครีพับลีกัน ปี 1981 และประธานาธิบดีโอบามา แห่งพรรคเดโมแครต ปี 2009

พัลลภ กฤตยานวัช
54

กฎหมายว่าด้วยการพื้นฟูที่อยู่อาศัย และ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2551

พัลลภ กฤตยานวัช
57

คำแถลงของประธานาธิบดีโอบามา ว่าด้วยแผนแก้ปัญหาวิกฤติหนี้เงินกู้ที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ปี 2552

พัลลภ กฤตยานวัช
 

Thailand Economy and Financial Markets - เศรษฐกิจและตลาดการเงินไทย

61

เศรษฐกิจไทยในมรสุมวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 2552

ธาริษา วัฒนเกส
65

วิกฤติการเงินและเศรษฐกิจโลก ผลกระทบและแนวทางการส่งเสริมตลาดทุนไทย

ภัทรียา เบญจพลชัย
75

แนวนโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
79

แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

Thailand Housing Trend - แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยไทยและการปรับตัว

86

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมปล่อยสินเชื่อ ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนในทุกภาวะเศรษฐกิจ

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
89

ตลาดที่อยู่อาศัย ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของไทยและของโลก ปี 2552

อิสระ บุญยัง
 

Great Economists - สุดยอดนักเศษฐศาสตร์โลก

98

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
99

อดัม สมิธ บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ - บิดาแห่งระบบทุนนิยมเสรี

พัลลภ กฤตยานวัช
101

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหาภาค ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรราที่ 20

ดร.สุนทร ชัยยินดีภูมิ ,
103

จอห์น เคนเน็ธ กัลเบรธ นักเศรษฐศาสตร์สังคมผู้เป็นปัญญาชนสาธารณะ

พัลลภ กฤตยานวัช
105

มิลตัน ฟรีดแมน ปรมาจารย์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเสรี

ดร.ดอน นาครทรรพ
107

พอล แซมมวลสัน ผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันเอ็มไอที

ดร.ดอน นาครทรรพ
109

โรเบิร์ต อี ลูคัส จูเนี่ยร์ บิดาแห่งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคร่วมสมัย

ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม
111

โจเซฟ สติ๊กลิทซ์ นักเศรษฐศาสตร์สายนีโอ - เคนเนเซียน ผู้หาญกล้าวิพากษ์โลกาภิวัตน์

ดร.สุนทร ชัยยินดีภูมิ ,
113

พอล ครุกแมน ผู้บุกเบิกทฤษฎีใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
115

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
119

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8