วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 55 ปีที่ 14

สารบัญ

1

วิกฤติการเงินโลก : Global Financial Crisis 2008

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

US Global Financial Crisis

6

วิกฤติการเงินเงินโลกปี 2008 : บทบาทของธนาคารกลางและบทเรียนสำหรับสถาบันการเงินไทย

ดร.บัณฑิต นิจถาวร
13

วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
21

วิกฤตการณ์การเงินโลก : สาเหตุผลกระทบและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย

ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์
28

Credit Default Swap ระเบิดเวลาลูกต่อไปจากวิกฤติ SUB-PRIME

ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
34

แถลงการณ์การประชุมสุดยอดของโลก ว่าด้วยตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกของกลุ่ม จี 20 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

พัลลภ กฤตยานวัช
 

Housing Financial Crisis

38

การล่มสลายของวาณิชธนกิจสหรัฐฯ และ ซิเคียวริไทเซชั่นซับไพรม์

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
45

การแตกของฟองสบู่ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐ : ต้นตอแห่งวิกฤติการเงินโลกปี 2551

พัลลภ กฤตยานวัช
50

วิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2008 : ผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย
54

วัฏจักรราคาอสังหาริมทรัพย์ : ประสบการณ์จากต่างประเทศ

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
60

ฝ่ายวิชาการ ธอส. จับมือ คณะสถาปัตย์ฯ มธ.จัดเสวนา วิกฤติการเงินโลกผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

IUHF World Congress 2008 : Sun City South Africa

62

สัมภาษณ์พิเศษคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รองประธานลำดับหนึ่ง สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
66

วิกฤติการเงินโลก : มุมมองจากประธาน สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

พัลลภ กฤตยานวัช
 

UN Habitat - World Urban Forum 2008 : nanjing China

70

รายงานการประชุมสุดยอดของโลก ว่าด้วยเมือง ครั้งที่ 4 วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2551 ณ เมืองหนานจิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พัลลภ กฤตยานวัช
77

The Special Session on The Role of Government in Housing Finance Systems

พัลลภ กฤตยานวัช
78

วิกฤติการเงินโลก 2008 : มุมมองหนึ่งจากประเทศไทย (Global Financial Crisis 2008 : A View from Thailand)

พัลลภ กฤตยานวัช
 

Who is Who in Thai Real Estate

86

ซันซิตี้ : เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เมืองเนรมิตในฝันแห่งแอฟริกาใต้

พัลลภ กฤตยานวัช
96

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน

ดร.วัชระ ตันตรานนท์
98

ชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
101

ธนันท์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานชมรมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต

ธนันท์ ตัณฑ์ไพบูลย์
104

กฤช หิรัญกิจ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จังหวัดนครราชสีมา

กฤช หิรัญกิจ
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8