วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 53 ปีที่ 14

สารบัญ

1

นโยบายของภาครัฐกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความเติบโตแบบยั่งยืน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ผังเมืองและการพัฒนาเมืองของไทย

6

ทิศทางการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของไทย ในทศวรรษหน้า (2551 - 2560)

รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ ,
12

ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

สมชัย ศรีวิบูลย์กรมโยธาธิการและผังเมือง
18

แผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อธิภู จิตรานุเคราะห์
25

อาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้า

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
32

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อดิศร มโนมัยธำรงกุล
35

ตลาดที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ (Villa) ในภูเก็ต

พนม กาญจนเทียบเท่า
 

อภิมหานครของโลก

40

อภิมหานครและโลกมหานครในกระแสโลกาภิวัตน์ (Megacities, World Cities and Global Cities in the Globalizing Processes)

พัลลภ กฤตยานวัช
47

การเปลี่ยนแปลงของประชากรในเมือง มหานครและอภิมหานครของโลก ปี 1950 – 2050 จากรายงานของ องค์การสหประชาชาติ ปี 2008

พัลลภ กฤตยานวัช
53

กรุงเทพฯ อภิมหานครการพัฒนาที่แปรเปลี่ยนในทศวรรษหน้า

ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
 

นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่

57

บทบาทของภาคการศึกษากับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมภิวัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
58

ภาพรวมและแง่คิดนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย (Innovation in the Thai Real Estate Development)

พัลลภ กฤตยานวัช
64

การวิเคราะห์นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (The Analysis of Real Estate Innovation)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
69

นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ในอภิมหานครปักกิ่ง เจ้าภาพโอลิมปิก ปี 2008

พัลลภ กฤตยานวัช
77

นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ในอภิมหานครเซี่ยงไฮ้ เจ้าภาพมหกรรมเอ็กซ์โปโลก ปี 2010

พัลลภ กฤตยานวัช
83

THE PALM ISLANDS สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกอนาคตที่ดูไบ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

รายงานต่างประเทศ

87

เล่าเรื่องติดตามกรรมการผู้จัดการ ธอส. ไปร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ China Development Bank

พัลลภ กฤตยานวัช
91

บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน (China Development Bank – CDB)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

WHO’S WHO IN THAI REAL ESTATE

92

Who’s Who in Thai Real Estate ใครเป็นใครในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
93

คุณชายนิด โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

พัลลภ กฤตยานวัช
96

คุณไชยยันต์ ชาครกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

พัลลภ กฤตยานวัช
99

ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป

พัลลภ กฤตยานวัช
102

คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศุภาลัย

พัลลภ กฤตยานวัช
105

คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้

พัลลภ กฤตยานวัช
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8