วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 52 ปีที่ 14

สารบัญ

1

อาคารที่อยู่อาศัย : บ้านไทย เรือนไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

อาคารที่อยู่อาศัย : บ้านไทย เรือนไทย

6

ระบบการผลิตที่อยู่อาศัยในประเทศไทย (Housing Delivery System inThailand)

กุณฑลทิพย์ พาณิชภักดิ์ ,
11

บ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : รูปแบบ และพัฒนาการในช่วงปี พ.ศ. 2525 - 2545

รศ.เลอสม สถาปิตานนท์
20

พัฒนาการรูปแบบอาคารทาวน์เฮ้าส์ในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ,
30

ลักษณะของเรือนไทยเดิมใน 4 ภูมิภาค และการนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก
36

เรือนไทยประยุกต์ 4 ภูมิภาค เลือกแบบบ้าน สร้างแบบเรือน ในบรรยากาศแบบไทย

ศราวุธ จินตชาติ
41

บ้านริมน้ำ : ความนิยมในทุกยุคสมัย

อังสนา ยมกานต์ ,
47

ลักษณะและรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

นิรุจ เจียมจรรยง
53

การเลือกแบบบ้าน และการใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน บนที่ดินของตัวเอง

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 

ทิศทางรูปแบบที่อยู่อาศัยในอนาคต

56

การประหยัดพลังงานในบ้านพักอาศัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
63

รูปแบบที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้า

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
71

อยู่บ้านไม้...ดีอย่างไร

ญาณี กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

77

แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์(Frank Lloyd Wright 1867 - 1959) สุดยอดสถาปนิกอเมริกา ในทศวรรษที่ 20

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานต่างประเทศ

84

สรุปสาระการประชุมเสวนาระหว่างประเทศ Regional Policy Dialogue on Pro Poor Housing Finance ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย วันที่ 30 - 31 มกราคม 2551

พัลลภ กฤตยานวัช
89

แนวความคิดการจัดประชุมเสวนาระหว่างประเทศเรื่อง Regional Policy Dialogue on Pro Poor Housing Finance

พัลลภ กฤตยานวัช
 

เปิดขุมปัญญา : สุดยอดนักพัฒนาที่ดินไทย

93

ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ จากร้านค้าตึกแถวเล็ก ๆ ... สู่ผู้นำสูงสุดแห่งเซ็นทรัลกรุ๊ป อาณาจักรสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ ,
101

ดร.วิจิตรา สุขะมงคล หญิงแกร่งนักสู้ชีวิต... จากขายโชว์ห่วย ค้าข้าวทำโรงสี... ขายเครื่องจักรกลการเกษตร สู่นักพัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นแนวหน้า ย่านตะวันออก

วิชิต ว่อง ,
106

คณะรัฐมนตรีออกมาตราการภาษี กระตุ้มภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8