วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 51 ปีที่ 13

สารบัญ

1

คำกล่าว ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในงาน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

คำกล่าว คุณปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในงาน 54 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

G H Bank ธอส. โฉมใหม่

3

สัมภาษณ์พิเศษ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
9

บทบรรณาธิการ

พัลลภ กฤตยานวัช
 

สถานการณ์อาคารชุดในประเทศไทย

11

วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของห้องชุดในรอบ 20 ปี (2530 - 2549) และสถานการณ์ในปี 2550

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15

การพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับกลาง - บน ในปี 2549 - 2550

บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์(ประเทศไทย)
20

สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครปี 2550

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์
25

อาคารชุดพักอาศัย กทม. และปริมณฑล พ.ศ. 2537 - 2550

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD ,
33

การบริหารทรัพย์สินในประเทศไทย

นคร มุธุศรี
 

ครบรอบ 24 ปี สมาคมอาคารชุดไทย

37

สัมภาษณ์พิเศษ คุณประทีป ตั้งมติธรรม นายกก่อตั้งสมาคมอาคารชุดไทยในโอกาสครบรอบ 24 ปี สมาคมอาคารชุดไทย

ประทีป ตั้งมติธรรม
40

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย บทบาทสมาคมอาคารชุดไทยในอดีตและปัจจุบัน และแนวคิดการพัฒนาอาคารชุดในอนาคต

อธิป พีชานนท์
46

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 24 ปี สมาคมอาคารชุดไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สัมภาษ์พิเศษ

47

การพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับกลาง - สูงปี 2550 - 2551 โดย คุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เศรษฐา ทวีสิน
52

การพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับกลางกลาง - ล่าง ปี 2550 - 2551 โดย คุณโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โอภาส ศรีพยัคฆ์
 

เปิดขุมปัญญา : สุดยอดนักพัฒนาที่ดินไทย

58

ประสบการณ์และแนวคิดการพัฒนาอาคารชุดราคาถูกในอดีต - ปัจจุบัน - อนาคต โดย คุณธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิรันดร์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

ธำรง ปัญญาสกุลวงศ์
62

อาคารชุดพักอาศัย : ผลกระทบจากเมือง พฤติกรรม สู่แนวทางการออกแบบ

รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ
68

ซับไพร์มมอร์ทเกจคืออะไร มีลักษณะพิเศษอะไรบ้าง

พัลลภ กฤตยานวัช
71

วิกฤติสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้อยคุณภาพ (ซับไพร์ม) ในสหรัฐ ปี 2550 ผลกระทบรุนแรงสู่ตลาดการเงินโลก

,
78

วิกฤติตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐ : มุมมองจากเยอรมัน

Hans-Joachim Dubel ,
80

เล่าประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ให้ประสบผลสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของ คุณชวน ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารเครือมั่นคงเคหะการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
87

ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เจ้ายุทธจักรธุรกิจพัฒนาที่ดิน นาม ช.อมรพันธุ์ ผู้สรรค์สร้างอาณาจักร สวนสยาม อันลือชื่อของไทยและเอเชีย

พัลลภ กฤตยานวัช ,
96

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
101

ครบรอบ 54 ปี ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
103

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8