วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 47 ปีที่ 12

สารบัญ

1

นโยบายเศรษฐกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

12 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

5

เล่าเรื่องกำเนิดและพัฒนาการของวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

พัลลภ กฤตยานวัช
9

12 ปี 12 เอกลักษณ์วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
12

หลากหลายมุมมองชื่นชม : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12 ปี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์

16

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฎจักรตลาดอสังหาริมทรัพย์

พัลลภ กฤตยานวัช
26

ฟองสบู่ที่อยู่อาศัย

พัลลภ กฤตยานวัช
38

วงจรชีวิตตลาดที่อยู่อาศัยไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
44

วัฎจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย... ทำไม ... อย่างไร

ดร.สนธยา วานิชวัฒนา Phd
51

โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันพร้อมรองรับการทดถอย ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต

53

วัฎจักรเศรษฐกิจไทยในรอบ 30 ปี

นลิน ฉัตรโชติธรรม
62

วัฎจักรอัตราดอกเบี้ยไทยในรอบ 30 ปี

จิระพล มหุตติการ ,
70

วัฎจักรแห่งการเกิดขึ้นและการทำลายไปของโลกจักรวาล

พัลลภ กฤตยานวัช
 

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย

79

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทบาทของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

84

ความเป็นมาและบทบาทสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
86

รายชื่ออดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
87

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
89

สัมภาษ์พิเศษ นพ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

รายงานต่างประเทศ

92

ปี 2549-2550 ฟองสบู่ที่อยู่อาศัยสหรัฐอเมริกากำลังจะแตกจริงหรือไม่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร

พัลลภ กฤตยานวัช
98

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
102

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8