วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 46 ปีที่ 12

สารบัญ

1

พระราชดำรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

25 ปี สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

5

กำเนิดและบทบาทสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
7

รายชื่ออดีตนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
8

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประจำปี 2548-2550

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
10

สัมภาษณ์พิเศษ คุณประสงค์ เอาฬาร ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

13

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑลในทศวรรษหน้า

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ,
24

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

อิสระ บุญยัง
32

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้านจัดสรร

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 

สถานการณ์ตลาดบ้านจัดสรรในภูมิภาค

34

สถานการณ์ตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่น ปี 2549 และแนวโน้ม

ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
40

สถานการณ์ตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2549 และแนวโน้ม

สมยศ รัตนปรียานุช
43

มุมมองต่อสถานการณ์ตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549 และแนวโน้ม

ดร.วัชระ ตันตรานนท์
45

พฤติกรรมความต้องการที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
48

สถานการณ์ตลาดบ้านจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต ปี 2549 และแนวโน้ม

ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก
52

สถิติเศรษฐกิจสำคัญและที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดใหญ่ ปี 2544-2549

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์

53

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลุยบริการสินเชื่อเพื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ฝ่ายสินเชื่อสวัสดิการและโครงการพิเศษ ,
56

โครงการ Fast Track วงเงินให้กู้สูงถึง 90% ของราคาขาย อนุมัติทันที และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประเมืนราคา

ฝ่ายสินเชื่อสวัสดิการและโครงการพิเศษ
58

ซิเคียวริไทเซชั่น ช่องทางเพิ่มเม็ดเงิน โดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

,
 

รายงานต่างประเทศ

61

ข้อมูลและศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

สัมมา คีตสิน
66

ประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเอเชียยุคใหม่

ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล
68

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2549 และ 2550

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
70

ภาวะเศรษฐกิจกับผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสงค์ เอาฬาร
73

เราได้อะไรจากงาน FIABCI 2006 World Congress

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
77

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาปี 2006 ในมุมมองของศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด : ข้อพึงพิจารณาสำหรับประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
81

เล่าเรื่องไปเยือน INFOSYS เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

พัลลภ กฤตยานวัช
 

GHB Movement

89

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
91

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
92

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
97

สถิติสำคัญในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8