วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 45 ปีที่ 12

สารบัญ

1

Highlight จากปก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

สัมภาษณ์พิเศษ MD. ธอส. ทิศทางใหม่ของ ธอส. ภายใต้ พรบ. ธอส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การประชุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

7

บทบาท ธอส. ในเวทีโลก

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
8

การประชุมระดับโลก ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย

พัลลภ กฤตยานวัช
14

การประชุมระดับโลก ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย

พัลลภ กฤตยานวัช
17

บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประสบการณ์การดำเนินงาน ธอส.

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
20

การสร้างระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น

พัลลภ กฤตยานวัช
 

อัตราดอกเบี้ยกับกำลังซื้อที่อยู่อาศัย

22

การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยกับผลกระทบต่อกำลังซื้อที่อยู่อาศัย

พัลลภ กฤตยานวัช
27

บทความเกี่ยวกับกำลังซื้อที่อยู่อาศัยและอัตราดอกเบี้ยในวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

การให้บริการสินเชื่อห้องชุด ธอส.

28

การให้บริการสินเชื่อเพื่อห้องชุดของ ธอส.

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
32

นานาทัศนะ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อห้องชุดของ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สถานการณ์อาคารชุดในประเทศไทย

34

พัฒนาการของอาคารชุด

ประทีป ตั้งมติธรรม
36

อาคารชุด วิวัฒนาการขั้นสุดยอดของอสังหาริมทรัพย์

ประทีป ตั้งมติธรรม
38

วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของห้องชุดในรอบ 10 ปี(2539-2548)

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
41

สถานการณ์ตลาดคอนโดมีเนียมปี 2548 และแนวโน้มปี 2549

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
51

ตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน : บริเวณกรุงเทพชั้นใน

บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์(ประเทศไทย)
55

มูลค่าห้องชุดขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

พัลลภ กฤตยานวัช
59

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

สมาคมอาคารชุดไทย
60

กำเนิดและบทบาทของสมาคมอาคารชุดไทย

สมาคมอาคารชุดไทย
63

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ประจำปี 2549-2550

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

รายงานพิเศษ

65

การดำเนินงานโครงการบ้านเอื้อาทรของการเคหะแห่งชาติ

ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
71

ที่อยู่อาศัย : หลากหลายต้นทุน...ราคา...และมูลค่า

พัลลภ กฤตยานวัช
77

ธอส. ร่วมกับ พอช. มอบสินเชื่อให้กับชุมชน ผ่าน โครงการบ้านมั่นคง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
79

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 14

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
80

งาน Money Expo

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
81

MD ธอส. ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานประชุมสมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์โลก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

GHB Movement

82

26th IUHF World Congress Vancouver, British Columbia, Canada

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
84

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
88

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
90

ทำเนียบผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ปี 2549

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
93

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
97

สถิติสำคัญในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8