วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 44 ปีที่ 12

สารบัญ

1

Highlight จากปก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลงาน ธอส. ปี 2548 และแผนงานปี 2549

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
7

การบริหารทรัพย์รอการขายของ ธอส. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย

11

ปี 2549 ตลาดที่อยู่อาศัยเริ่มอิ่มตัวหรือยัง

ประทีป ตั้งมติธรรม
18

การเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในรอบ 10 ปี (2539-2548)

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

สถานการณ์การบริหารทรัพย์สินในประเทศไทย

23

พัฒนาการและแนวโน้มของวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินในประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
29

แนวทางการบริหารชุมชนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

พัลลภ กฤตยานวัช
34

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุมชนหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด

พัลลภ กฤตยานวัช
37

สถานการณ์การบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยปี 2549

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ,
44

วิวัฒนาการและแนวโน้มการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ประยูร ดำรงชิตานนท์
48

เจ้าของโครงการควรจ้างบริษัทรับบริหารงานอาคารชุดมืออาชีพหรือไม่

พัลลภ กฤตยานวัช
52

ยุทธวิธีการเลือกสรรบริษัทบริหารจัดการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน

ธงชัย หวานฉ่ำ
55

นักบริหารทรัพย์สินต้องรอบรู้ครอบครัวกฎหมาย

นคร มุธุศรี
60

ทำเนียบสมาชิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
64

คณะกรรมการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ

66

ประวัติการพัฒนาฐานะทางวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา

พัลลภ กฤตยานวัช
 

บทความพิเศษ

70

การบริหารจัดการที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์

กองแผนงาน กรมธนารักษ์
76

นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทวีศักดิ์ สุทธิเสริม
79

แนวคิดเรื่องการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ไพรัช มณฑาพันธุ์
 

GHB Movement

82

พลาดไม่ได้, FIABCI World Congress กรุงเทพมหานคร

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
85

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
89

กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
90

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
94

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
97

สถิติสำคัญในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8