วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 43 ปีที่ 11

สารบัญ

1

Highlight จากปก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

ธอส. รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2548

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สัมภาษณ์พิเศษกรรมการผู้จัดการ ธอส.

8

บนเส้นทางความเป็นเลิศของธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ธอส.

11

การให้บริการสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ธอส.

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17

นานาทัศนะลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อปลูกสร้างบ้านของ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้าน

20

สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านปี 2548 และแนวโน้มปี 2549

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
30

ทำเนียบบริษัทรับสร้างบ้านปี 2548

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศ

34

กำเนิดและบทบาทของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
38

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
40

ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นอย่างไร

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
43

ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
46

วิธีการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
48

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านใหม่และบ้านมือสอง

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 

GHB Movement

51

แนะนำบทบาทของสมาคมแห่งชาติของผู้ประกอบการสร้างบ้านในสหรัฐอเมริกา

พัลลภ กฤตยานวัช
55

สมาร์ทโฮม (Smart Home) บ้านที่ไม่ไกลเกินฝัน

อาคม อาจแสง
60

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2548 และแนวโน้มปี 2549

อิสระ บุญยัง
68

งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 13

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
69

โครงการกิจการร่วมทำเพื่อพัฒนาและจำหน่ายทรัพย์สิน บบส. (Consortium)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
73

สัมภาษณ์พิเศษ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เกี่ยวกับ IUHF

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
75

งาน 2005 National Association of Realtors Conference Expo

พัลลภ กฤตยานวัช
78

ประชุม FIABCI 2006 ในไหย

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
80

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
85

กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
87

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บริการที่น่าสนใจของ ธอส.

91

สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
93

นานาทัศนะต่อวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2548

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
98

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8