วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 42 ปีที่ 11

สารบัญ

1

Hilight จากปก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

การสนับสนุนตลาดบ้านมือสองของรัฐบาล

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
3

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.

8

บทสัมภาษณ์ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ : เรื่องนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
 

หลากหลายสินเชื่อ ธอส.

10

10 ปี สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

กันทรัชต์ พันธวงศ์ ,
19

การให้บริการเงินกู้สำหรับผู้ซื้อบ้านทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
25

แนวทางการให้สินเชื่อสวัสดิการและโครงการพิเศษของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ฝ่ายสินเชื่อสวัสดิการและโครงการพิเศษ
32

แนวทางการให้สินเชอื่เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

จินดา ศรีพูนสุข
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

38

สถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2548 และแนวโน้มปี 2549

วิชิต ว่อง ,
 

บทความวิชาการเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

50

ลักษณะพิเศษของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
55

ระบบการวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตโนมัติ

พัลลภ กฤตยานวัช
60

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการอะไรจากธนาคาร

พัลลภ กฤตยานวัช
63

อพาร์ทเม้นท์ : แนวทางการลงทุนและบริหารจัดการ

พัลลภ กฤตยานวัช
 

GHB Movement

69

คำกล่าว ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในการสัมมนาวิชาการปี 2548

ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล
72

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การเสวนาเรื่อง ความท้าทายทางการเงินของไทยในอนาคต

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
74

สรุปการเสวนาเรื่อง ความท้าทายทางการเงินของไทยในอนาคต

ธนาคารแห่งประเทศไทย
76

การซื้อบ้านและกู้เงินจากธนาคาร : ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน

พัลลภ กฤตยานวัช
79

แถลงข่าวเปิดตัว การจัดงานมหกรรมบ้านมือสอง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
83

ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
84

สรุปผลการจัดสัมมนาเวที สศค. เรื่องบ้านมือสอง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
87

งานสัมมนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไร เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
89

สถิติสำคัญในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
92

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
95

กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
96

ธอส.ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเพื่อการซื้อบ้านและกู้เงิน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
97

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8