วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 41 ปีที่ 11

สารบัญ

1

Hilight จากปก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

ธอส. ได้รับประกาศนียบัตรการดำเนินงานดีเยี่ยม

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สัมมนาที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

6

รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง ยิ่งไปกว่าตัวบ้าน : ที่อยู่อาศัยในฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พัลลภ กฤตยานวัช
14

แถลงการณ์ที่อยู่อาศัยแห่งเมืองเบลลาจิโอ (Bellagio Housing Declaration)

พัลลภ กฤตยานวัช
17

ถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศไทย โดย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล
22

บทบาทของศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

พัลลภ กฤตยานวัช
 

ธอส. กับบ้านมือสอง

24

บทบาท ธอส. ในการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

พัลลภ กฤตยานวัช
27

การขายบ้านมือสองของ ธอส.

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
 

การพัฒนาตลาดบ้านมือสองของไทย

30

สรุปการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมธุรกิจตลาดบ้านมือสอง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
37

กำเนิดและบทบาทของสมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ไพศาล บัณฑิตยานนท์
40

การพัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมศักดิ์ ชุติศิลป์
42

แนวความคิดในการร่าง พรบ. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภ
44

เทคนิคการเลือกซื้อบ้านมือสอง

วิศิษฐ์ คุณาทรกุล
47

มาตราการกระตุ้นตลาดบ้านมือสอง

ไพศาล บัณฑิตยานนท์
51

นายหน้ามืออาชีพ VS นายหน้าพื้นบ้าน

สมชัย กุศลพูน
53

ประโยชน์ของการใช้นายหน้า

สมชัย กุศลพูน
55

บทวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดบ้านมือสองของไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความต่างประเทศ

59

รายงานการเข้าร่วมประชุม THE MALASIAN ANNUAL REAL ESTATE CONVENTION 2005

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุลDr. ,
63

แนวทางปฎิบัติของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ : ประเทศไทย

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุลDr. ,
66

การพัฒนาวิชาชีพตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเชีย

พัลลภ กฤตยานวัช
69

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพในสหรัฐอเมริกา

พัลลภ กฤตยานวัช
71

ข้อคิดสำหรับนายหน้าอสังหาฯ ไทย จากประสบการณ์มืออาชีพในแคนนาดา

พัลลภ กฤตยานวัช
73

สรุปปาฐกถาเนื่องในพิธีสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

พัลลภ กฤตยานวัช
76

คณะกรรมการบริหารสมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
78

ทำเนียบบริษัทตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยปี 2548

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

รายงานพิเศษ

81

ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 2548

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88

การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อการบริหารที่ราชพัสดุยุคใหม่ของกรมธนารักษ์

สุนี จิตต์ประจง
91

GHB Movement : ความเคลื่อนไหว ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
94

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บริการ ธอส.

98

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
99

ธอส. เปิดโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8