วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 39 ปีที่ 10

สารบัญ

3

คำกล่าว ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับมาตราการสร้างความยั่งยืนภาคอสังหาริมทรัพย์ 4 ปี ข้างหน้า

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

ผลการดำเนินงานของ ธอส. ปี 2547 (ม.ค.-ต.ค.) โดย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
7

ลำดับเหตุการสำคัญ...และข้อเสนอแนะส่วนหนึ่ง ผ่านวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในรอบ10 ปี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ศูนย์ข้อมูลซื้อ - ขายที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส.

11

เว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com ศูนย์ให้ความรู้ - คำปรึกษาแนะนำ และศูนย์ซื้อขายที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส.

พัลลภ กฤตยานวัช
16

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการฝากขายบ้านของบริการศูนย์ซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส.

18

กระแสตอบรับการเข้าชมศูนย์ซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส.

20

ความเห็นของผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความเกี่ยวกับการซื้อบ้านและสินเชื่อที่อยู่อาศัย

29

แนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

พัลลภ กฤตยานวัช
36

ซื้อบ้านมือสองดีกว่าซื้อบ้านมือหนึ่งอย่างไร

พัลลภ กฤตยานวัช
40

แนวทางการขายบ้านมือสอง (How to Sell Your House)

พัลลภ กฤตยานวัช
45

ซื้อและขายบ้าน บทเรียนที่ไม่ควรพลาดซ้ำ

นคร มุธุศรี
48

ตัวแทนและนายหน้าอสังหาฯ ช่วยเหลือประชาชน ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ควรให้การสนับสนุน

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุลDr.
50

กู้เงินซื้อบ้านจะคำนวณเงินงวดผ่อนชำระต่อเดือนด้วยตนเองได้อย่างไร

พัลลภ กฤตยานวัช
53

ชำระเงินงวดผ่อนหนี้ที่อยู่อาศัย ธนาคารหักเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างไร (Mortgage Amortization)

พัลลภ กฤตยานวัช
58

ดัชนีบทความ และรายงานในวารสาร ธอส. รอบ 10 ปี

วิชัย วิรัตกพันธ์
72

ดัชนีรายชื่อบุคคล และหน่วยงานในวารสาร ธอส. รอบ 10 ปี

วิชัย วิรัตกพันธ์
76

GHB Movement ความเคลื่อนไหว ธอส.ประจำไตรมาส 4 ปี 2547

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
79

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
83

DATA UPDATE (สถิติที่ดิน - ที่อยู่อาศัย)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บริการ ธอส.

97

โครงการบ้าน สปส. - ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99

หลักเกณฑ์การให้กู้เงินแก่ผู้ประมูลซื้อขายทรัพย์ของลูกหนี้ธนาคารจากการขายทอดตลาด ของกรมบังคับคดี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8