วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 38 ปีที่ 10

สารบัญ

3

ผลการดำเนินงานของ ธอส. ครึ่งปี 47

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความหลัก

8

การประชุม IUHF World Congress ที่ประเทศเบลเยี่ยม

พัลลภ กฤตยานวัช
12

Programme การประชุม IUHF World Congress

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
15

คำกล่าว คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ในการประชุม World Congress

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
18

การประกันเงินกู้ที่อยู่อาศัยของรัฐ : ประสบการณ์จากแคนาดา

20

บทบาท ธอส. ใน IUHF

พัลลภ กฤตยานวัช
24

แนะนำ European Mortgage Federation

พัลลภ กฤตยานวัช
26

บทบาท BSA CML

พัลลภ กฤตยานวัช
28

การบริหารการแข่งขันด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอังกฤษ

พัลลภ กฤตยานวัช
 

บทความรอง

29

คำกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง ดัชนีชี้วัดศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
32

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง ดัชนีชี้วัดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส. คำกล่าวรายงานพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง ดัชนีชี้วัดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส.

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
34

ครม. อนุมัจิจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
35

แนะนำ ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
36

กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
37

การจัดทำตัวชี้วัดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

รายงานพิเศษ

40

ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัลลภ กฤตยานวัช
50

ความเสี่ยงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อเศรษฐกิจและภาคธนาคารพาณิชย์ : บททดสอบความเปราะบางทางการเงิน

ดร.ดอน นาครทรรพ
51

รายชื่อนายกและประธานสมาคมในวงการอสังหาริมทรัพย์ปี 2547

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
52

ทำเนียบผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
53

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

DATA UPDATE (PDF)

57

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งปี 2547

ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

บริการที่น่าสนใจ

94

เปิดโฉมใหม่ ศูนย์ซื้อ-ขาย ที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส. บนเว็ปไซต์ GHBHomeCenter.com

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
96

ขั้นตอนการฝากโฆษราขายบ้านและให้เช่าบนเว็ปไซต์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8