วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 37 ปีที่ 10

สารบัญ

3

แนวคิด พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

ผลการดำเนินงานของ ธอส. ในปี 2547 (ม.ค. - เม.ย.)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความหลัก

8

การบริหารอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
22

ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับการส่งเสริมธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
24

การประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 2 ปี 2547

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความรอง

28

สถาณการณ์การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกรมบังคับคดี ปี 2547

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
39

สัมภาษณ์พิเศษ คุณไกสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

รายงานพิเศษ

42

การจัดตั้งศูนยข้อมูล์อสังหาริมทรัพย์ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
43

การจัดตั้งชมรมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ชมรมธุรกิจรับสร้างบ้าน
45

นโยบายสมาคมอาคารชุดไทยปี 2547 - 2548

สมาคมอาคารชุดไทย
47

ธอส. กับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน

กระทรวงการคลัง
51

อัตราดอกเบี้ยกับอสังหาริมทรัพย์

พัลลภ กฤตยานวัช
55

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
59

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 2547

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บริการที่น่าสนใจ

97

โครงการศูนย์ข้อมูลซื้อ - ขายที่อยู่อาศัย ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8