วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 36 ปีที่ 10

สารบัญ

3

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายของภาครัฐกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทสไทยในปี 2547 โดยนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

ผลการดำเนินงานของ ธอส. ในปี 2546 และแผนงานสำคัยปี 2547

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
7

สู่ปีที่ 10 วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
8

1 ทศวรรษ วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความหลัก

10

กลยุทธ์การตลาดและการขายบ้านจัดสรรเพื่อความยั่งยืน

พัลลภ กฤตยานวัช
23

กลยุทธ์การตลาดที่อยู่อาศัยปี 2547

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
33

กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2547

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
 

รายงานพิเศษ

35

รายงานสรุปความคืบหน้าการจัดทำ ตัวชี้วัดภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยของไทย (Thailand Housing Indicators)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
37

สรุปเนื้อหาการสัมมนาใหญ่ประจำปี 2547 อสังหาฯ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2004 เรื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 8%

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย , ,
57

กำหนดการประชุม World Congress 2004 of the International Union for Housing Finance วันที่ 23 - 25 มิภฃถุนายน 2547 ณ เมืองบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
59

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
63

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2546

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บริการที่น่าสนใจ

101

สินเชื่อสิทธิการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการแปลงสินทรัพยืเป็นทุน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8