วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 35 ปีที่ 9

สารบัญ

8

ผลการดำเนินงานของ ธอส. 10 เดือนแรกของปี 2546

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
10

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความหลัก

11

ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
20

โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่อยู่อาศัยของไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
22

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอาคารขนาดใหญ่ที่ยุติก่อสร้างในเขต กทม. และปริมลฑล ปี 2544 - 2546

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
23

โครงการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2546 และจัดทำแผนที่ตั้งโครงการที่สำรวจในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
25

โครงการสำรวจวิจัยอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
27

โครงการสำรวจฐานข้อมูลและวิจัยสำรวจ อพาร์ทเม้นท์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความรอง

29

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยและนโยบายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธอส. ปี 2547

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
40

ตัวชี้วัดภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศไทยควรจะจัดทำ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

รายงานพิเศษจากต่างประเทศ

44

รายงานการประชุม Real Estate Indicators จัดโดย...IMF และ BIS

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

รายงานพิเศษในประเทศ

50

คำกล่าวเปิดงานเรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้โตแบบยั่งยืนและเพิ่มบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
52

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดย...ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
54

คำกล่าวเปิดงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 11

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
56

นานาทัศนะ หนังสืออนุสรณ์ 50 ปี ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
63

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8