วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 34 ปีที่ 9

สารบัญ

 

บทความรอง

45

บทบาทของ ธอส. ใน IUHF

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

51

Knowledge @ Wharton

พัลลภ กฤตยานวัช
54

สัมภาษณ์พิเศษ.....คุณรังสิน สืบแสง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ

รังสิน สืบแสง
57

แนวนโยบายสินเชื่อที่อยู่อาศัยและศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของไทย โดย ผศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ

ผศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ
60

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

66

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งแรกของปี 2546

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
71

2.การออกใบอณุญาตการก่อสร้างอาคาร ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
72

3.การส่งเสริมการลงทุนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
74

4.ที่อยู่อาศัยในโครงการเปิดตัวใหม่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การเคหะแห่งชาติ
76

5.ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

การเคหะแห่งชาติ
78

6.ห้องชุดที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

กรมที่ดิน
80

7.เครื่องชี้ภาวะ บ้านว่าง จากสถิติการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

สำนักงานจังหวัดในปริมณฑล ,
81

8.จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้น

สำนักงานจังหวัดในปริมณฑล ,
87

9.จำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด (Housing Stock)

ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน
89

10.จำนวนประชากร

ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน
91

11.ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
95

12.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยลอยตัว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
97

13.จำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายและลงโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย
98

14.ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์และกลุ่มพฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99

16.สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปที่ปล่อยใหม่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
100

18.ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก.ค.2546

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
 

บริการที่น่าสนใจ

101

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Post-Finance) โครงการบ้านเอื้ออาทร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8