วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 31 ปีที่ 8

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านในรอบ 10 ปี (2536-2545)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
13

ทำเนียบบริษัทรับสร้างบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
16

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านของ ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
18

บทบาทของสมาคมผู้รับสร้างบ้านใน สหรัฐอเมริกา (The National Association of Home Builders)

พัลลภ กฤตยานวัช
 

บทความรอง

21

แนวโน้วตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2546

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
27

สถานการณ์ตลาดบ้านมือสองปี 2545 และแนวโน้วปี 2546

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานพิเศษ

40

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเพื่อส่งเสริมรายได้ของผู้มีรายได้น้อย

มติ คณะรัฐมนตรี
43

10 เซียน ฟันธงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟื้นแล้ว

กนก เดชาวาศน์ , , , , , , , ,
49

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 10

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร , ,
51

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

56

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยสามไตรมาส ปี 2545

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
61

1.จำนวนผู้ยื่นขออณุญาตจัดสรรที่ดิน

กรมที่ดิน
63

2.การออกใบอณุญาตการก่อสร้างอาคาร ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ

กรมที่ดิน ,
64

3.การส่งเสริมการลงทุนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
66

4.จำนวนที่อยู่อาศัยในโครงการเปิดตัวใหม่

การเคหะแห่งชาติ ,
69

5.ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

กรมที่ดิน
72

6.จำนวนห้องชุดที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น

กรมที่ดิน
74

7.เครื่องชี้ภาวะ บ้านว่าง จากสถิติการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

กรมที่ดิน
76

8.การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย

สำนักงานจังหวัดในปริมณฑล ,
83

9.จำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด (Housing Stock)

ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน
85

10.จำนวนประชากรทั่วประเทศ

สำนักงานจังหวัดในปริมณฑล ,
87

11.ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน
93

12.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยลอยตัว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
95

13.จำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายและลงโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

พรอพเพอร์ตี้ไลนส์
96

14.ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Index)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย
97

16.สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปที่ปล่อยใหม่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8