วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 30 ปีที่ 8

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2545 ขยายตัวร้อนแรงเกินไปจริงหรือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

17

วิสัยทัศน์ในการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
20

สัมภาษณ์พิเศษ คุณกวี ศีรีภาส ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

กวี ศีรีภาส
26

ประเด็นปัญหาของการดำเนินงานระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดย ...UN-HABITAT

UN-HABITAT
32

สรุปผลการประชุม International Conference on Financing Social Housing

Mr.Daniel Biau ,
36

เส้นทางสู้ความเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชพ (The Road to Professional Real Estate Broker)

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

39

ผู้แทน ธอส. และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ ของวุฒิสภา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
41

การจัดประมูลขายทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
42

งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงิน NPA GRAND SALE

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
43

10 ปี สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

45

แวดวงตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

Data Update

52

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งแรก ปี 2545

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8