วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 29 ปีที่ 8

สารบัญ

 

กิจกรรมเด่น ธอส.

0

การประกวดภาพเขียนระบายสีบ้านในฝันของฉัน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความหลัก

9

ภาพรวมระบบการเงินที่อยู่อาศัยในนานาประเทศ

พัลลภ กฤตยานวัช
14

ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

พัลลภ กฤตยานวัช
19

พัฒนาการสำคัญของระบบตลาดแรกและตลาดรองเงินกู้ที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

พัลลภ กฤตยานวัช
23

การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ Building Societies ในประเทศอังกฤษ

พัลลภ กฤตยานวัช
28

ระบบการเงินที่อยู่อาศัยในประเทศเดนมาร์ค

พัลลภ กฤตยานวัช
32

บทบาทของสหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ (International Union for Housing Finance)

พัลลภ กฤตยานวัช
37

การแปรรูป Korea Housing Bank จากธนาคารรัฐ เป็นธนาคารพาณิชย์เอกชน

พัลลภ กฤตยานวัช
40

ระบบและกระบวนการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย

พัลลภ กฤตยานวัช
47

การศึกษาความเป็นไปได้ของการมีประกันเงินกู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

กมลภพ วีระพละ
 

กิจกรรมเด่น ธอส.

51

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้าน ธอส. เพื่อรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
58

ความคืบหน้าโครงการ ธอส. - กบข.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
59

ธอส. ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดในตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

61

แวดวงตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

Data Update

67

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรก ปี 2545

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8