วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 28 ปีที่ 8

สารบัญ

 

แนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพย์

8

ปาฐกถา เรื่อง นโยบายรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานสัมมนา อสังหาริมทรัพย์...หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2002

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
12

มาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
14

แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับ Urban Redevelopment

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานสถานการณ์วงการอสังหาริมทรัพย์

21

รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2544 และแนวโน้ม ปี 2545

29

สรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนาเรื่อง อสังหาริมทรัพย์

39

Buddhist economics - from Schumacher to Payutto

42

แหล่งขายบ้านราคาถูกและดี มีที่ไหนบ้าง โดย... คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
47

การดำเนินงานกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บสท.

 

กิจกรรมเด่น ธอส.

49

คำกล่าวของ ดร

51

การผ่อนผันเงื่อนไขโครงการ ธอส. - กบข. ให้กับสมาชิก กบข.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

52

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

 

DATA UPDATE

60

1.จำนวนผู้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ

61

2.พื้นที่อาคารที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลทั่วประเทศ

62

3.ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน

63

4.จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยในโครงการเปิดตัวใหม่

65

6.การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ

69

7.อาคารชุดที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้น

71

8.เครื่องชี้ภาวะบ้านว่างจากสถิติการใช้ไฟของการไฟฟ้านครหลวง

72

9.ที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและ5จังหวัดปริมณฑล

80

10.จำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด (Housing Stock)

82

11.จำนวนประชากรทั่วประเทศ

85

12.ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

96

14.จำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่โฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

97

15.งบโฆษณาโครงการที่อยู่อาศัย

98

16.ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(Property Index)

99

17.สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือ

 

รายชื่อสาขาธนาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8