วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 25 ปีที่ 7

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
19

นโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศไทย : พัฒนาการและแนวโน้ม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

26

บทบาทการดำเนินงานของ Canada Mortgage and Housing Corporation

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

30

ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
34

อสังหาริมทรัพย์ฟองสบู่ : บทเรียนจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

ศ. อาโล วูเลอรี่
36

การปฏิวัติการอยู่อาศัยในอาคารชุดในกรุงโตเกียว

พัลลภ กฤตยานวัช
37

บทบาทของ FIABCI สหพันธ์อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ

พัลลภ กฤตยานวัช
40

การประกวดอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของ สหพันธ์อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ ปี 2544

ประยูร ดำรงชิตานนท์
44

บุคคลสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

46

แวดวงตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

52

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรก ปี 2544

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจของธนาคารสงเคราะห์

98

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ปี 2544

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99

www.GHBHomeCenter.com ศูนย์ที่อยู่อาศัยครบวงจรธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8